Obiective ccoc

Principalele obiective ale Centrului de Consiliere și Orientare în Cariera sunt:

  • Orientarea şi consilierea studenţilor astfel încât aceştia să poată să fie capabili să îşi poată planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi de carieră;
  • Prezentări de oferte ale companiilor prin căile de informare ale CCOC (locuri de muncă, stagii de practică, colaborări, burse private, proiecte de diplomă);
  • Prezentări de companii;
  • Zilele Carierei;
  • Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii şi prezentarea de statistici în acest sens conducerii universităţii şi facultăţilor;
  • Generarea de diverse materiale suport pentru studenţi: ghidul studentului, ghid de informare şi orientare în carieră, diverse broşuri şi pliante;
  • Facilitarea relaţiei dintre studenţi/absolvenţi şi piaţa muncii; 
  • Conștientizarea importanței formării profesionale;
  • Liberul acces la informații privind oferta locurilor de muncă;
  • Creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studii absolvite.