Misiunea ccoc

Misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră este aceea de a asigura o cât mai bună informare, de a oferi oportunităţi de carieră tinerilor prin activități de consiliere și orientare profesională a studenţilor.

Alegerea unei cariere și parcurgerea demersurilor necesare formării unui tânăr ca specialist în domeniul ales este un proces complex care are un impact definitoriu în viitorul său profesional. Studiile arată că derularea acestui proces fără niciun sprijin extern este asociat adesea cu alegeri greșite ale domeniului de studiu sau ale carierei, ezitări, abandon, amânare, performanțe profesionale slabe, stări de nemulțumire continuă vizavi de viața profesională, inclusiv depresii.

Alegerea unei cariere și pregătirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi schimbat, însă alegerea corectă a carierei și existența unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea tuturor competențelor necesare tranziției către piața muncii pot reprezenta garanția unei bune investiții a timpului și a altor resurse în educația unei persoane.

Este recunoscut faptul că serviciile de consiliere și orientare în carieră pot contribui la dezvoltarea maximă a potențialului profesional al tinerilor în acord cu abilitățile și aspirațiile lor, la reducerea abandonului școlar, la tranziția tinerilor între diferitele nivele ale învățământului, la creșterea participării la educație, la dezvoltarea incluziunii și echității sociale în sistemul educațional sau la creșterea angajabilității prin facilitarea accesului către piața muncii.