Despre noi

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) este o structură a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu având rolul de a asigura o cât mai bună informare, orientare profesională și integrare socială a studenților.

Ca și componentă distinctă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră are în vedere:

  • consilierea studenților în diverse probleme;
  • identificarea de oportunități pentru studenții și absolvenții Universității;
  • monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii și prezentarea de statistici în acest sens conducerii Universității și facultăților;
  • promovarea ofertei educaționale a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu;
  • menținerea legăturii cu mediul social în sensul intermedierii legăturii între acesta cu studenții și universitatea, pentru a identifica diverse oportunități, dar și pentru a prezenta oferta de specialiști a Universității și totodată competențele acestora;
  • reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum și de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
  • facilitarea întâlnirii studenților cu practicieni și cu studenți care pot împărtăși din experiența lor privind viața academică sau profesională;
  • implicarea alături de Biroul de Promovare și Relații Publice în promovarea Universității;
  • inițierea de parteneriate cu centrele de consiliere din licee.